Limak Enerji

Türkiye enerji piyasasının öncülerinden Limak Enerji, her yıl büyüyen portföyü ile enerji üretimi, dağıtımı, satışı ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. Hidroelektrik, güneş, jeotermal, doğal gaz, ve kömür santralleri ile kurulu gücü hâlihazırda 3.500 MW’ın üzerinde olan Limak Enerji, portföyünü her yıl daha da büyütmekte; ülkemizin orta-uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir.

Limak Enerji’nin arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında büyük üretim kapasiteli HES yatırımları mevcuttur. İşletmede olan Alkumru, Uzunçayır, Kargı, Seyrantepe, Pembelik, Tatar, Çal ve Kirazlık hidroelektrik santralleri ve inşa halindeki Çetin ve Gürsöğüt hidroelektrik santralleri ile grubun işletme ve inşa halindeki toplam HES kurulu gücü yaklaşık 1.420 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 4,3 milyar kWh’tir. Enerji sektöründe, ağırlıklı hidroelektrik olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından, doğal gaz ve yerli kömür santrallerinden oluşan dengeli elektrik enerjisi üretim portföyü ile Türkiye’nin en büyük özel sektör üreticilerinden biridir.

Enerji dağıtımı alanında Uludağ bölgesinin tamamına ve Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi ile Kosova’da toplam 3,5 milyonu aşan aboneye hizmet veren Limak Enerji, 2017 yılsonunda 17 milyar kWh’in üzerinde elektrik dağıtımı yapmıştır. Ayrıca, yine bu bölgelerdeki perakende şirketleri kanalıyla tüm Türkiye genelinde ve Kosova’da yaklaşık 13 milyar kWh elektrik satışı gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki operasyonlarında, ülke ortalamalarının altında kayıp kaçak oranları ve faaliyet giderleri ile hizmet veren Limak Enerji, verimliliğini, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini daha da artırmak için, 2017 yılında dağıtım ve perakende alanında 232 milyon TL’ye yakın yatırımı hayata geçirmiştir. Enerji satışı ve ticareti alanında büyümeye devam eden Limak Enerji’nin 2013 yılında 1,9 milyar kWh olan enerji ticaret hacmi, 2017 yılında 7,3 milyar kWh’ı aşmıştır.
 
Limak Enerji Atlas