Katılımcılar İçin Kazanımlar

Girişimci Desteği

Girişimin bulunduğu mevcut durumun detaylı analizi, hedeflerin, ihtiyaçların ve yol haritasının, uzmanlarca belirlenmesi ve ihtiyaçlarına özel bir destek alabilme

İşte Öğrenme

Yoğun bir öğrenme ortamı içinde uygulayarak ve deneyimleyerek öğrenme

Girişimci Mentor Desteği

Gerek girişimcilik, inovasyon ve iş geliştirme konularında gerekse enerji endüstrisinden deneyimli uzman ve mentorlara hızlıca erişebilme

Proje Yönetimi

Aktarılacak etkin metod ve yöntemlerle iş fikrini, iş modelini ve girişimini daha hızlı geliştirebilme

Takım Çalışması

Takım olarak yalın girişim modeli ve temel performans göstergeleri ile sonuç odaklı çalışma disiplinini edinme

İş Geliştirme

İş geliştirme, müşteri edinme ve büyümenin yanı sıra, test ürünler / hizmetler için kılavuzluk alma

Yol Haritası Belirleme

Değer önerisi, iş modeli, satış-pazarlama stratejisi ve teknoloji yol haritası, yatırımcı sunumu gibi kritik ve stratejik belgeleri oluşturma

Sektörel Mentor Desteği

Sektörel bilgi birikimi ve deneyimlerden faydalanabilme

Pilot Uygulama Desteği

Üretilen teknoloji ya da ürünün uygun aşamaya gelmesi halinde sahada pilot uygulama yapabilme imkanı

Yetenek Yönetimi

Ekibin kritik yetkinlik, beceri ve rollerdeki boşluklarını tespit etme, ekibi geliştirmek için kısa ve uzun vadeli planları yapabilme

Yatırım Kapasitesini Artırma

Yatırımcı beklentilerini, yatırım alabilmenin kriterlerini öğrenme ve girişimi yatırıma hazırlama

Limak Enerji ile İş Birliği Fırsatları

Program boyunca ve sonrasında Limak Enerji ile işbirliği fırsatları, uzun vadeli ortaklıklar ve uygun aşamaya gelinmesi halinde yatırım almaya kadar gidebilecek imkanlara erişme